Contact Us
Home > Contact Us

Company:Beijing FANCH Machinery Co.,Ltd
Address:No.16 Guanghua Road, Tongzhou Industrial Development Zone, Beijing China

Contact: Jason Pang
Phone:+86-10-60277800
Fax:+86-10-60273123
Email:fanch008@fanchcnc.com
Web:www.fanchmachinery.com